Circulaire economie

Slim omgaan met energie, water, grondstoffen en voedsel.

Sliedrecht zet in op een circulaire economie waarbij we slim omgaan met energie, water, grondstoffen en voedsel. Hergebruik van materialen staat centraal.

We willen verspilling verminderen en afval zoveel mogelijk scheiden en opnieuw gebruiken. Zo blijft er zo weinig mogelijk restafval over.

Duurzamer afval inzamelen, minder restafval

Van afval naar grondstof. Dat is het motto van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Sliedrecht. Met verschillende maatregelen willen burgemeester en wethouders de duurzaamheidsdoelen halen door de hoeveelheid restafval te verminderen naar maximaal 75 kilo per inwoner in 2025. Dit is nodig, omdat het Rijk de doelstellingen voor afvalscheiding heeft aangescherpt. En omdat de kosten voor restafval anders te hoog worden. De focus van het nieuwe afvalbeleid ligt op het gescheiden inzamelen van herbruikbare grondstoffen.