Energietransitie

Lees meer over o.a. Regionale Energietransitie (RES), Transitievisie Warmte en Sliedrecht-Oost Aardgasvrij

Het klimaat verandert. Om de gevolgen te beperken, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. In het Klimaatakkoord van Parijs hebben we daarom afgesproken dat we in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn.

Dit betekent dat we niet meer energie opwekken en gebruiken dan nodig is. En dat we gebruik maken van 100% hernieuwbare energie, waarbij geen CO2vrijkomt.

Sliedrecht-Oost Aardgasvrij

Verminderen van broeikasgassen kan onder andere door van het aardgas af te gaan. Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in Sliedrecht die op weg gaat naar een aardgasvrije toekomst. Dit doen we samen met inwoners, woningcorporatie Tablis Wonen, energie- en afvalbedrijf HVC, netbeheerder Stedin en het Regionaal Energieloket. Kijk voor meer informatie op www.sliedrechtaardgasvrij.nl. Hier leest u ook wat u zelf kunt doen op weg naar een toekomst zonder aardgas. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen?  Mail ons op duurzaamwonen@sliedrecht.nl.

De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!

Sliedrecht werkt in de regio Drechtsteden samen met andere gemeenten aan de energietransitie. Want door de krachten te bundelen, kunnen we meer bereiken. We doen dit onder de noemer: De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!

Bijna 30 vertegenwoordigers van woningstichtingen, gemeentes, provincie, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven én inwoners hebben in 2018 de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050 getekend. Samen zetten zij zich in voor de overgang naar nieuwe, schone energie. Met als doel: Drechtsteden in 2050 energieneutraal.

Kijk voor meer informatie op www.drechtstedenenergie.nl. U leest hier ook meer over de Regionale Energie Strategie (RES). En over de Transitievisie Warmte.