Energietransitie

Lees meer over de Regionale Energietransitie (RES), Transitievisie Warmte en Sliedrecht-Oost Aardgasvrij.

De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!

Regionale Energietransitie RESHet klimaat verandert. Om de gevolgen te beperken, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. In het Klimaatakkoord van Parijs hebben we daarom afgesproken dat we in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat we niet meer energie opwekken en gebruiken dan nodig is. En dat we gebruik maken van 100% hernieuwbare energie, waarbij geen CO2 vrijkomt. Sliedrecht werkt in de regio Drechtsteden samen met andere gemeenten aan de energietransitie. Want door de krachten te bundelen, kunnen we meer bereiken. We doen dit onder de noemer: De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!
Bijna 30 vertegenwoordigers van woningstichtingen, gemeentes, provincie, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven én inwoners hebben in 2018 de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050 getekend. Samen zetten zij zich in voor de overgang naar nieuwe, schone energie. Met als doel: Drechtsteden in 2050 energieneutraal. Kijk voor meer informatie op www.drechtstedenenergie.nl.

Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0

In de RES 1.0 staat hoe en waar we in de regio Drechtsteden zonne- en windenergie willen opwekken. Dat is nodig om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. We zetten hierbij fors in op zonnepanelen op daken. Maar ook op het besparen van energie. De RES 1.0 is opgesteld door de gemeenten in de Drechtsteden. Inwoners konden hierbij uitgebreid meepraten.
De Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0 leest u op https://www.drechtstedenenergie.nl/res/

Download hier het persbericht (pdf, 566 kB) van de regio Drechtsteden.

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft de RES 1.0 op 1 juli 2021 vastgesteld.

Meer informatie?

In de Gespreksassistent van de landelijke overheid vindt u meer informatie en data over onderwerpen die in gesprekken over de RES vaak ter tafel komen. Denk aan waterstof, windmolens of het effect van zonne- en windenergie op het Nederlands landschap. De landelijke coördinatie van de (30 in totaal) RES'sen vindt plaats vanuit het Nationaal Programma RES (NPRES). Op de website NPRES  vindt u meer informatie over bijvoorbeeld het hoe en waarom van de RES.

Transitievisie Warmte (TVW)

Elke gemeente in Nederland moet sinds 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. De Transitievisie Warmte is een document waarin staat beschreven wat per wijk of buurt de meest logische alternatieven zijn voor aardgas. En welk tijdpad daarbij hoort. Overal geldt dat de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn. De TVW is gemaakt samen met de andere Drechtstedengemeenten en betrokken organisaties en inwoners. Meer informatie over de Transitievisie Warmte leest u op https://www.drechtstedenenergie.nl/aardgasvrij/.

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft de Transitievisie Warmte (TVW) op 1 juli 2021 vastgesteld. De complete Transitievisie Warmte Sliedrecht leest u hier. Of bekijk hier de samenvatting van de TVW.

Zelf aan de slag

Waar u ook woont: in alle buurten is het belangrijk om zelf de handen uit de mouwen te steken. Een verhuizing of verbouwing is hét moment om uw woning of kantoor te verduurzamen. We nodigen u dan ook uit om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. Wij gaan intussen aan de slag met de verschillende warmteopties. Zo zetten we ons samen in voor een aardgasvrije gemeente. Dat geeft toch energie!