Milieukwaliteit

In een dorp met schone lucht kun je prettig wonen, werken en recreëren.

In een dorp met schone lucht kun je prettig wonen, werken en recreëren. Je hoeft jezelf geen zorgen te maken over je gezondheid.

In 2050 is de lucht in Sliedrecht is schoon en gezond en heeft zo min mogelijk stikstofdioxide, fijnstof en roet. We werken hier op verschillende manieren aan. Zo controleert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor ons of alle bedrijven voldoen aan de normen voor uitstoot. Ook stimuleren we het gebruik van 'schone' vervoermiddelen. Zoals fietsen, e-bikes en elektrische auto's.

Onderzoek luchtkwaliteit

In 2018 heeft de gemeente Sliedrecht onderzoek gedaan naar de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit. Op drie locaties in Sliedrecht is de aanwezigheid van NO2 en fijnstof in de lucht gemeten. De uitkomsten staan in het Rapport TNO CAIREBoxmetingen fijnstof en stikstofdioxide in Sliedrecht (pdf, 1.118 kB)