Groene stappen

De gemeente heeft in 2021 een Tiny Forest aangelegd, meer groen in Baanhoek-West aangebracht en de biodiversiteit in het groengebied Reinenweer/Prickwaert vergroot.

Tiny Forest Elzenhof

Langs de Deltalaan, pal naast het 'boomgaardje' waar afgelopen voorjaar nieuwe fruitbomen zijn geplant, wordt een Tiny Forest aangelegd. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, snelgroeiend inheems klein bos. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Het bos brengt de natuur in het dorp dichtbij en geeft jong en oud de kans om de wildernis in eigen wijk te ontdekken. Kinderen en buurtbewoners leren over de natuur en ontmoeten elkaar.

Voorlopig ontwerp Tiny Forest

Wijk Baanhoek-West

In de wijk Baanhoek-West krijgt het Mozartplantsoen en de entree van De Componist meer groen. Op het grote grasveld in het Mozartplantsoen worden maar liefst 31 nieuwe bomen geplant. Op het bestaande grasveld bij de entree van De Componist wordt een sierplantsoen met bloemen en een haag geplant. De 2 bestaande bomen blijven gehandhaafd. Als de werkzaamheden zijn afgerond dan vragen wij aan de bewoners wat zijn vinden van het vergroenen van hun wijk.

Vergroenen Mozartplantsoen

Groengebied Prickwaert/Reinenweer

Het groengebied van Prickwaert en Reinenweer wordt aantrekkelijker gemaakt door onder meer streekeigen heesters te planten, plas-dras oevers aan te leggen en vooroevers aan te leggen. Met het vergroten van de biodiversiteit wordt het groengebied Prickwaert/Reinenweer aantrekkelijk gemaakt voor de egel of huismus. Niet algemeen voorkomende dieren komen terug, maar ook de kleinste bacteriën, schimmels en planten.

Ontwerp groengebied Prickwaert Reinenweer