Prik een boom

Bomen zijn belangrijk en nuttig. Het college van Sliedrecht wil graag dat de komende drie jaar meer bomen worden gepland. Het gaat om 10% meer bomen! Via "Prik een boom" kon iedereen meehelpen.

Sliedrechters prikken hun boom

Vorig jaar riepen we iedereen op om een boom in onze openbare ruimte te prikken. Via het prikken van een speldje op een digitale kaart kon iedereen aangeven waar hij/zij een boom wenst. Bij het prikken van de boom wordt gevraagd om aan te geven wat voor soort boom je wenst en wat je motivatie is om op juist die plaats een boom te prikken. Vele bewoners hebben hier gehoor aangegeven en hebben een 'boompje' geprikt op de kaart van de gemeente Sliedrecht. De geprikte locaties zijn beoordeeld en dit heeft geresulteerd in het planten van meer bomen.

Het prikken van een boom is niet meer mogelijk! De geprikte locaties kun je op de interactieve kaart bekijken:

Bomenprikker Sliedrecht

Start planten

Afgelopen voorjaar is gestart met het planten van ca 100 nieuwe bomen. Deze zijn geplant langs de Parallelweg/Tiendweg en de Elzenhof. Komend najaar worden er ca. 160 nieuwe bomen geplant in de groenstrook ten noorden van de Reinenweer, Prickwaert en de Werensteijn. Tot en met 2022 zullen er nog meer bomen geplant worden.