Voorbeeldgemeente

De gemeente Sliedrecht geeft het goede voorbeeld en loopt zelf voorop als het gaat om duurzaamheid. We inspireren en enthousiasmeren. Dat geldt natuurlijk ook voor alle medewerkers.

Waar mogelijk leggen we bijvoorbeeld zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. Op het dak van het gemeentekantoor liggen ze al. En als we nieuwe voertuigen nodig hebben, kiezen we voor duurzame. Zo hebben we sinds maart 2020 twee nieuwe vuilniswagens voor de inzameling van plastic, blik en drankafval. Deze wagens rijden op synthetische diesel (HVO), waarmee de CO2-uitstoot met 89% verlaagd wordt. De Wijkhopper die sinds 2019 rijdt, is elektrisch.