Bouwplannen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Check dan naast het bestemmingsplan ook of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bouwplannen inzien kan via het bouwarchief.

Meer informatie over bouwen en het aanvragen van een vergunning vindt u op onze website onder bouwen en verbouwen.

Bouwplan inzien?

Vergunningaanvragen melden we op de gemeentepagina in het Kompas. Wilt u een bouwplan inzien? Maak dan een afspraak met team RO&E via telefoonnummer 14 0184. U kunt geen bezwaar maken tegen een aanvraag voor een bouwplan. Dat kan pas als burgemeester en wethouders een besluit hebben genomen over de aanvraag. Deze besluiten maken we ook bekend op de gemeentepagina.    

Bouwarchief

De gemeente Sliedrecht heeft een archief van alle bouw- en sloopvergunningen, ver)bouwtekeningen, constructieberekeningen en dergelijke. Deze documenten kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij de voorbereiding van een vergunningaanvraag. Wilt u iets bekijken un het bouwarchief? Maak dan een afspraak met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Sliedrecht via vergunningen@sliedrecht.nl. U kunt geen rechten ontlenen aan gegevens uit het archief. Aan het opvragen en inzien van een dossier uit het bouwarchief zijn kosten verbonden. Ook voor het kopiëren van archiefstukken moet u betalen.