Structuurvisie

In de Structuurvisie Sliedrecht 2020 staat in grote lijnen hoe we met de ruimte (kunnen) omgaan. Deze visie is het kader voor bestemmingsplannen. Hieraan toetsen we nieuwe gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke plannen.

U kunt de structuurvisie bekijken via de website van ruimtelijke plannen.

Structuurvisie Kaart Sliedrecht 120823

Er is ook een herziening op de structuurvisie. Hierin staat een nieuwe plek voor het Recreatief Knooppunt Sliedrecht

•    Structuurvisie Sliedrecht 2020 - Herziening t.b.v. Recreatief Knooppunt Sliedrecht