Bouwen of verbouwen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Iets veranderen aan een monument? Check dan op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Bouwen of verbouwen

Gaat u iets bouwen of verbouwen? Iets veranderen aan een monument? Een inrit maken of een boom kappen? Doe de Vergunningcheck op het Omgevingsloket om te kijken of u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Het Omgevingsloket is de centrale plek waar informatie te vinden is. Regelgeving van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten over de fysieke leefomgeving wordt hier per locatie samengebracht.

De vergunningcheck is een onderdeel van het Omgevingsloket. Door het doorlopen van een vragenboom kunt u controleren of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gekozen locatie. Of dat u toch een omgevingsvergunning moet aanvragen of melding moet doen. Voor meer informatie over de vergunningcheck kunt u hier terecht.

Aanvraag omgevingsvergunning

Via het Omgevingsloket kunt u ook de vergunningaanvraag doen. Via het loket komt uw aanvraag bij de gemeente. Wij sturen u een bericht dat we uw aanvraag hebben ontvangen. En we publiceren uw aanvraag op de gemeentepagina in Het Kompas en via internet. Als we stukken missen, laten we dit weten. We beoordelen de inhoud van uw aanvraag en we kijken of uw bouwplan voldoet aan alle eisen.

Duur en kosten

Bij een eenvoudige aanvraag krijgt u uw vergunning meestal binnen 8 weken. Bij een ingewikkelde aanvraag kan het 26 weken duren. Duurt het volgens u te lang? Laat het ons dan weten. Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges. Het bedrag hangt af van de bouwsom en de procedure.

Bezwaren

Als u uw omgevingsvergunning hebt, mag u gaan (ver)bouwen. Dit is wel voor uw eigen risico. Want belanghebbenden kunnen nog 6 weken bezwaar maken. Voor de zekerheid kunt u wachten tot deze 6 weken voorbij zijn en de vergunning onherroepelijk is. Kunt u werkzaamheden niet ongedaan maken? Bijvoorbeeld bij het kappen van bomen of sloopwerk? Dan moet u sowieso wachten tot de vergunning onherroepelijk is.

Ingewikkelde bouwplannen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen maar weet u niet of deze haalbaar zijn? Of wilt u bijvoorbeeld bouwen op of bij een dijk of waterloop? Dan is een vooroverleg met de gemeente verstandig en in veel gevallen noodzakelijk. U kunt via het Omgevingsloket aangeven dat u dit wilt. In het vooroverleg bespreken we complexe aanvragen. Maar ook voor een eenvoudige aanvraag kunt u vooraf informatie vragen bij de gemeente. We gaan dan na of uw plan binnen het Omgevingsplan past.

Geen vergunning nodig?

Blijkt uit de check op het Omgevingsloket dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kunt u gaan (ver)bouwen. U heeft bijvoorbeeld niet altijd een omgevingsvergunning nodig voor een berging in uw achtertuin. Of voor een dakkapel aan de achterzijde van uw woning. Ook voor het plaatsen van een (schotel)antenne, zonnepanelen, rolluiken of dakramen is in veel gevallen geen omgevingsvergunning nodig.

Natuurlijk moet u zich wél altijd houden aan de  bouwtechnische regels, het omgevingsplan en welstandseisen. Houd ook rekening met het burenrecht. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een erfafscheiding of als een bouwwerk licht wegneemt bij de buren. Denk ook aan de participatie met buren en omgeving.

Is een bouwwerk zonder omgevingsvergunning ernstig in strijd met redelijke eisen van welstand? Dan kan de gemeente corrigerend optreden. U moet dan het bouwwerk aanpassen of terugbrengen in de oude staat. We controleren vaak pas achteraf.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Op bouwactiviteiten is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van toepassing. Houd hier rekening mee. Voor nieuwbouwwerken in de zogenaamde gevolgklasse 1 is de Wet op 1 januari 2024 ingegaan. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Via het Omgevingsloket kunt u bepalen wat voor u van toepassing is. Valt u onder de Wkb dan moet u uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw een bouwmelding doen bij de gemeente. U kunt via het Omgevingsloket online nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Is dat het geval, dan kunt u via het Omgevingsloket ook de vergunning aanvragen of de melding indienen.