Verduurzamen van een woning

Wilt u uw woning verduurzamen? Kijk dan of u op grond van de Omgevingswet een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt dit checken op het Omgevingsloket Online.

Wilt u acties aan uw woning uitvoeren ten behoeve van de verduurzaming, zoals isoleren, zonnepanelen plaatsen, bodemenergiesysteem of warmtepomp aanleggen? Doorloop de vragen van de Vergunningcheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft.