Drank- en horecavergunning

Schenkt of verkoopt u alcoholhoudende dranken? Bijvoorbeeld in een horecazaak, slijterij of bij uw vereniging of stichting? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Schenkt of verkoopt u alcoholhoudende dranken in een horecazaak of slijter? Dan kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier Drank- en Horeca commercieel horecabedrijf of slijtersbedrijf model A (pdf, 220 kB).

Gaat het om een vereniging of stichting voor activiteiten op het gebied van recreatie, sport, sociaal-cultuur, educatie, levensbeschouwing of godsdienst? Gebruik dan het aanvraagformulier drank- en horecavergunning paracommerciële rechtspersoon model B (pdf, 243 kB)

U stuurt met uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning mee:

  • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB
    vragenlijst BIBOB
    toelichting BIBOB
  • diploma’s Sociale Hygiëne van de leidinggevenden
  • verklaring leidinggevende zoals omschreven in de Drank- en Horecavergunning
  • een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • arbeidsovereenkomsten van de leidinggevenden
  • een ondertekende en gedateerde verklaring van de eigenaar of verhuurder van het pand, waarin staat dat deze geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de horeca-inrichting

Het pand waarin u uw zaak vestigt, voldoet aan de eisen voor hoogte, oppervlakte, ventilatie en toiletten. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet.

Wijzigen drank- en horecavergunning

Komt er een nieuwe leidinggevende(n) in uw bedrijf? Dan moet u uw drank- en horecavergunning wijzigen. Dit kan met het formulier Melding wijziging leidinggevenden horecabedrijf slijterij (pdf, 256 kB).