Terras horeca

Heeft u een terras bij uw horecazaak? Dan hoeft u in Sliedrecht geen aparte terrasvergunning aan te vragen. Het terras valt onder de exploitatievergunning horeca-inrichting.

Wilt u ook alcohol schenken op uw terras? Dan moet het terras ook in uw Drank- en horecavergunning staan.

Geldigheid terrasvergunning

Een terrasvergunning als onderdeel van uw exploitatievergunning horeca-inrichting is meestal geldig voor onbepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld zo als uw terras direct aan uw pand grenst. Of direct tegenover uw pand ligt (binnen de breedte van uw pand).

Schaarse terrasruimte

Heeft u ook terrasruimte (schuin) tegenover uw pand? Of  op een plein of buiten de breedte van uw pand? Dan is dat zogenaamde 'schaarse terrasruimte'. Nieuwe aanvragers, zoals naastgelegen horecaondernemers, kunnen ook aanspraak maken op deze terrasruimte. Daarom is uw terrasvergunning geldig voor drie jaar.

Als een vergunning voor schaarse terrasruimte na drie jaar afloopt, maakt de gemeente dit openbaar bekend. Alle ondernemers rondom bijvoorbeeld een plein kunnen dan weer terrasruimte aanvragen. Als er meer gegadigden zijn, verdelen we de terrasruimte. In de beleidsregel terrasvergunningen staat hoe.

Terrasmeubilair

In uw exploitatievergunning staan voorschriften voor het gebruik van uw terras. Bijvoorbeeld dat uw terrasmeubilair moet voldoen aan veiligheidsvoorschriften. Heeft u een terras op de Kerkbuurt? Lees dan het document Bouwstenen gevelverbetering Kerkbuurt. Op pagina 27 (bouwsteen 11) staan aanwijzingen voor een aantrekkelijk terras.

Precariobelasting

Voor het gebruik van gemeentegrond voor uw terras betaalt u belasting aan de gemeente. Dit is de precariobelasting. De gemeenteraad stelt elk jaar vast hoe hoog deze belasting is.