Kinderopvangvoorziening starten of gegevens wijzigen

Met het verkregen registratienummer kunnen werkende ouders toeslag ontvangen van de belastingdienst. Geregistreerde kinderopvangvoorzieningen worden bovendien regelmatig geïnspecteerd. De kwaliteit wordt hierdoor gewaarborgd. Wijzigingen bij uw kinderopvangvoorziening moet u ook doorgeven aan de gemeente.

Aanvraag nieuwe kinderopvang

Wilt u een nieuwe kinderopvangvoorziening starten? Op de website van de Rijksoverheid vindt u de benodigde aanvraagformulieren voor registratie, inclusief een toelichting. Download de formulieren, vul ze in en stuur deze met de bijlagen naar kinderopvang@sliedrecht.nl.

Voordat u de aanvraag voor een buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf indient gaat u na of:

Het is niet toegestaan om kinderen op te vangen voordat u toestemming van de gemeente heeft ontvangen.

Procedure en doorlooptijd

De procedure voor het registreren van een nieuwe kinderopvangvoorziening verloopt als volgt:

  1. U meldt het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, het gastouderbureau of de gastouder aan voor registratie bij de gemeente.
  2. Na ontvangst van uw aanvraag geeft de gemeente de GGD opdracht tot het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek.
  3. De gemeente neemt op basis van het advies van de GGD een besluit over het al dan niet opnemen van uw kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang. Is dit besluit positief, dan zorgt de gemeente voor registratie in het LRK.

De doorlooptijd van het gehele traject is in totaal maximaal 10 weken. 3 maanden na aanvang van de exploitatie voert de GGD een volledige inspectie uit.

Wijzigen gegevens bestaande kinderopvang

Wijzigen de gegevens van uw bestaande kinderopvang? Dan bent u verplicht deze wijzigingen aan ons door te geven. Download het wijzigingsformulier van de website van de Rijksoverheid en mail het ingevulde formulier naar kinderopvang@sliedrecht.nl.

Een wijzigingstraject heeft een doorlooptijd van maximaal 8 weken.