Bodemverontreiniging saneren

Als u een huis of bedrijfspand gaat bouwen, moet u bodemonderzoek laten doen. Blijkt dat de grond ernstig verontreinigd is? Dan moet u de bodem saneren. Hiervoor heeft u toestemming nodig.

Ook als er bijvoorbeeld grote graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, is eerst een bodemonderzoek nodig. U kunt hier meer informatie over vinden via de vergunningcheck op het Omgevingsloket.

Saneringsplan

Als de grond verontreinigd is, maakt u eerst een saneringsplan. Hierbij is onder andere de functie van de grond belangrijk. Zo zijn de eisen voor de grond op een industrieterrein anders dan in een woonwijk. Soms kan de verontreiniging blijven zitten. Dan zijn er maatregelen nodig om contact of verdere verspreiding te voorkomen. Bij eenduidige, perceelsgebonden gevallen is een melding volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding) voldoende. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket.