Gevaarlijke stoffen

In Sliedrecht mag u geen gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren. Denk aan brandbare gassen zoals LPG en propaan en giftige gassen zoals chloor en ammoniak. Of stoffen die kunnen ontploffen, zoals munitie en vuurwerk.

Als er een ongeval plaatsvindt met gevaarlijke stoffen, kan dat levensbedreigend zijn voor mensen en dieren in de buurt. Daarom zijn er strenge regels voor de productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. En zijn er speciale routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Een kaart met de routes in onze regio vindt u op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen

Moet u toch een gevaarlijke stof vervoeren door Sliedrecht? Dan kunt u een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst brengt dan ook de gemeente, de brandweer en de politie op de hoogte. Voor de ontheffing betaalt u leges.
Kijk voor meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U leest daar ook meer over het aanvragen van een ontheffing.