Bijzondere transporten/exceptioneel transport

Sommige goederen zijn te zwaar, te hoog, te breed of te lang om zo te vervoeren. U kunt wel een ontheffing krijgen voor zo'n bijzonder transport/exceptioneel transport. Dit doet u bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).

De Wegenverkeerswet en het Voertuigreglement stellen eisen aan het transport van goederen. Bijzondere, zware of exceptionele transporten zijn transporten die afwijken van deze eisen en voorwaarden. Deze transporten zijn te zwaar, te hoog, te breed of te lang.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een ontheffing krijgen voor zo'n bijzonder transport. Stuur hiervoor een brief naar: 

Rijksdienst Wegverkeer
Toelating Exceptioneel Transport (TET)
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

Of download een aanvraagformulier incidentele ontheffing via de website van het RDW.

Doe dit minimaal 48 uur vóór het transport. Zet in uw aanvraag de volgende gegevens:

  • naam
  • datum en tijdstip transport
  • type voertuig
  • kenteken voertuig en eventuele aanhanger
  • lengte, breedte, hoogte en gewicht van het transport (in beladen toestand)
  • laad- en losadres
  • (gewenste) route