Parkeernormen

Indien er sprake is van verbouwingen of gebruikswijzigingen is het belangrijk dat er geen parkeeroverlast voor de omgeving ontstaat.

Om dit te voorkomen is de parkeernormennota (pdf, 1.021 kB) opgesteld waar per functie de parkeerbehoefte kan worden berekend.