Onttrekken woonruimte

Wilt u twee woningen samenvoegen tot één? Of wilt u een woning geheel of gedeeltelijk anders gebruiken of slopen. Dan heeft u een vergunning nodig om een zelfstandige woonruimte aan de woningvoorraad te onttrekken.

Zonder toestemming van de gemeente mag u een woning niet anders gebruiken dan om te wonen. Ander gebruik van woonruimte is:

  • Het omvormen van een woonruimte naar een andere functie zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, horeca of zorgwoning
  • Het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte
  • Het splitsen van een woning in meerdere zelfstandige woonruimtes
  • Het slopen van een woonruimte

Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u een woning een andere functie geven dan wonen? Of heeft u andere plannen waardoor het aantal woningen in Sliedrecht afneemt? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via het Omgevingsloket.
We behandelen uw aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen 8 weken. Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges.