Kamerverhuur (omzetten zelfstandige woonruimte)

Wilt u een kamer verhuren in een woning? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Want door kamers te verhuren, zet u zelfstandige woonruimte om in onzelfstandige woonruimte.

U mag niet aan meer dan 4 personen kamers in een woning verhuren. Een omzettingsvergunning is persoonsgebonden. U kunt deze dus niet aan iemand anders overdoen. Een omzettingsvergunning voor kamerverhuur geldt maximaal vijf jaar.

Bij het verlenen van een vergunning voor kamerverhuur kijken we naar verschillende dingen:

  • In een straat of woongebouw mogen maximaal 2% onzelfstandige woningen zijn. Bij het toepassen van deze 2%-norm in een straat, tellen we woongebouwen niet mee. Ook woningen van Tablis Wonen of andere woningcorporaties tellen niet mee.
  • Er mogen geen onzelfstandige woonruimtes naast elkaar liggen. Een zelfstandige woning grenst aan maximaal één onzelfstandige woonruimte.
  • Elke bewoner heeft tenminste 12 m2 gebruiksoppervlakte tot zijn of haar beschikking.
  • Er is voor elke bewoner een eigen slaapruimte van tenminste 7,5 m2 met een breedte van minimaal 2,4 m.

Leefbaarheid

Samen met de politie doen we een leefbaarheidstoets. We kijken hierbij of er klachten over de woning zijn. En hoe het zit met de leefbaarheid in de wijk. We kijken hierbij ook naar bijvoorbeeld cafés en restaurants in de buurt en parkeerdruk.

Goed verhuurder

We toetsen verder het goed verhuurderschap. Dus of u goede huisvesting biedt voor bewoners. We kijken in ieder geval of:

  • de huisvesting legaal is, dus of u de nodige vergunningen heeft;
  • het pand in goede staat is en blijft;
  • het pand voldoet aan de bouwtechnische en brandveiligheidseisen;
  • er huisregels zijn (in de taal van de bewoners) over veiligheid en het voorkómen van overlast;
  • het beheer geregeld is. Inclusief een aanspreekpersoon voor bewoners, omwonenden en de gemeente. Deze persoon houdt ook een overzicht bij van de bewoners.

Omgevingsvergunning nodig?

Soms heeft u voor kamerverhuur een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als in het bestemmingsplan staat dat de woning alleen bedoeld is voor een huishouden. U kunt dit navragen bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

Omzettingsvergunning aanvragen

Wilt u een vergunning voor kamerverhuur aanvragen? Vul dan het Aanvraagformulier omzettingsvergunning (pdf, 88 kB) in. U kunt het sturen naar vergunningen@sliedrecht.nl. Of per post naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. Team VTH
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Na uw aanvraag krijgt u binnen 12 weken bericht. De gemeente kan deze termijn met 12 weken verlengen. Een aanvraag omzettingsvergunning kost € 200,00.