Briefadres

Door het coronavirus werken wij alleen op afspraak en houden wij 1,5 meter afstand. Hierdoor hebben wij minder balies bezet dan u van ons gewend bent. Het kan voorkomen dat het daardoor niet lukt om op korte termijn een afspraak te maken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Heeft u zaken te regelen die niet kunnen wachten? Bel ons daarover op telefoonnummer 14 0184, wij denken graag met u mee in oplossingen.  

Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. De persoon waarbij u briefadres heeft, zorgt ervoor dat uw post bij u komt. U mag alleen in bijzondere situaties een briefadres kiezen, bijvoorbeeld wanneer u in een bepaalde zorginstelling woont.

Zorginstelling

Bij de administratie van een instelling vraagt u na of u inschreven mag staan op een briefadres. Zij helpen u ook om uw verhuizing door te geven of een briefadres aan te vragen.

Briefadres om andere redenen

U belt met de gemeente via 14 0184 of u komt naar de balie van het gemeentehuis.

De gemeente verwerkt uw aanvraag briefadres binnen 5 dagen als uw aanvraag compleet is en onder een bijzondere situatie valt.

Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen mag u zich inschrijven op een briefadres:

  • u woont/verblijft in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
  • u woont/verblijft in een instelling voor maatschappelijke opvang
  • u verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis)
  • u verblijft kort in het buitenland en heeft geen woonadres in Nederland

Op een postbusnummer kunt u geen briefadres krijgen.

Gevolgen voor de bewoner of aanvrager

Als hoofdbewoner moet u ervoor zorgen dat post van de overheid terechtkomt bij de persoon die een briefadres heeft op uw adres. Daarnaast kan de gemeente u om inlichtingen en documenten vragen die nodig zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daar aan mee te werken.

Geen financiële gevolgen

Als hoofdbewoner bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentebelasting, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

Goed om te weten:

  • u mag maxi­maal 2 per­so­nen een brief­adres ge­ven op uw adres. Be­hal­ve als het om een ge­zin gaat. Een ge­zin telt als 1 per­soon.
  • u kunt een boe­te krij­gen als u be­wust of on­be­wust bij­draagt aan on­juis­te in­for­ma­tie in de BRP

Voor de aanvrager kan het gevolgen hebben voor onder andere:

  • een Wmo-voorziening: wanneer u een voorziening aanvraagt in de gemeente waarin u woont en briefadres heeft in een andere gemeente kan dit voor u gevolgen hebben. Denk hierbij aan een aanvraag voor bijvoorbeeld een rolstoel en huishoudelijke ondersteuning
Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.  

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen