Bezwaar tegen WOZ-waarde of opgelegde belasting

Bent u eigenaar van een woning? Dan staat op de aanslag gemeentelijke belastingen ook de WOZ-beschikking. Dat is de officiële bekendmaking van de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning of pand. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met deze waarde. Dat kan ook als u vindt dat wij ten onrechte een bepaalde belasting hebben opgelegd. Dit regelt u via belastingbalie.drechtsteden.nl. Daar staat ook uw taxatieverslag met de berekening van de WOZ-waarde.

Bezwaar maken is niet altijd nodig. Vaak kunnen we zonder bezwaarprocedure gegevens aanpassen. U kunt altijd contact opnemen, we helpen u graag.

DigiD-logoof eHerkenning-logoNaar de belastingbalie  u heeft DigiD of eHerkenning nodig

Bel 14 0184 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Wat u moet weten
 • bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag
 • maakt u bezwaar en betaalt u de aanslag gemeentebelastingen in 1 keer? Dan krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dan blijven wij de volledige termijnbedragen afschrijven
 • als wij uw bezwaar toekennen en het belastingbedrag gaat omlaag, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug
 • soms hebben we foto’s of andere bewijsstukken nodig die uw bezwaar onderbouwen. In dat geval bellen of mailen wij u. U kunt de documenten ook alvast meesturen
 • bent u verhuisd? Dan verlagen wij automatisch binnen 4 weken de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor gebruikers. U hoeft dan dus niets te doen. Heeft u na 4 weken nog niets gehoord, neem dan contact op
WOZ-beschikking voor huurders

Voor woningeigenaren is de WOZ-waarde belangrijk omdat deze het bedrag van de onroerendezaakbelasting bepaalt. Als huurder hoeft u deze belasting niet te betalen. Toch zijn wij verplicht om de WOZ-waarde ook op uw aanslag te zetten als u een sociale huurwoning huurt. Omdat de WOZ-waarde een rol kan spelen bij de bepaling van de huurprijs.
U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Wordt deze daarna verlaagd, dan kan ook uw huur lager worden. Maar de kans daarop is klein. Zeker als u niet het maximale bedrag aan huur betaalt dat de verhuurder voor uw woning volgens het puntenstelsel mag vragen. Dan gaat de huur niet omlaag als de WOZ-waarde lager wordt.

Op de website van de huurcommissie kunt de huurprijscheck doen. U vult verschillende gegevens in waaronder de WOZ-waarde. Zo berekent u wat de maximale huur voor uw woning mag zijn. 

Schriftelijk regelen

Schriftelijk bezwaar tegen WOZ-waarde

Gebruik het formulier Bezwaar tegen hoogte van WOZ-waarde (pdf. 95 kB)

Schriftelijk bezwaar maken tegen de opgelegde belasting

Maakt u bezwaar tegen een belasting die aan u is opgelegd, dan stuurt u ons een brief (bezwaarschrift). Schrijf daarin:

 • uw naam
 • uw adres
 • aanslagnummer
 • datum van verzending van uw bezwaarschrift
 • belasting waartegen u bezwaar maakt
 • waarom u bezwaar maakt (wat er niet klopt)

Opsturen

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht