Precariobelasting

U betaalt precariobelasting als u iets boven, op of in gemeentegrond plaatst. Bijvoorbeeld als u een terras op gemeentegrond heeft staan. Of een luifel, reclamebord, bouwsteiger of container. U betaalt ook precariobelasting als u leidingen, kabels of tanks onder de grond aanlegt. Precariobelasting betaalt u achteraf, nadat het belastingjaar is verstreken. 

U vindt de belasting op uw aanslag gemeentelijke belastingen. Deze ontvangt u meestal eind februari via de post of e-mail. Of bekijk de aanslag online. 

eHerkenning-logoAanslag bekijken  u heeft eHerkenning nodig

https://belastingbalie.drechtsteden.nl/digid.info.php

Vragen? Bel 14 0184 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van:

  • wat u op, in of boven gemeentegrond plaatst
  • hoeveel gemeentegrond u gebruikt
  • hoe lang u de gemeentegrond gebruikt
Uitzonderingen

U hoeft geen precariobelasting te betalen voor:

  • straatversiering of bloemen- en plantenbakken
  • wegwijzers en verkeersaanwijzingen
  • balkons, luifels en erkers
  • voorwerpen die u plaatst voor een goed doel
Betalen en bezwaar maken
  • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • u kunt geen kwijtschelding aanvragen van precariobelasting

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen. U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht