Reclamebelasting

U betaalt reclamebelasting als u een winkel of ander bedrijf heeft aan het Burgemeester Winklerplein, in de Kerkbuurt of op de Woonboulevard Sliedrecht. En u heeft een reclame-uiting op of bij uw bedrijfspand. De opbrengst stort de gemeente in een ondernemersfonds voor het gebied. Met het geld uit dit fonds kan de ondernemersvereniging het winkelgebied promoten en aantrekkelijk maken voor het publiek. 

U vindt de reclamebelasting op uw aanslag gemeentelijke belastingen. Deze ontvangt u meestal eind februari via de post of e-mail. In 2021 krijgt u de aanslag eventueel later. Dit komt doordat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van de locatie van uw bedrijfspand. Heeft u een een bedrijf aan de Woonboulevard Sliedrecht, dan bepaalt daarnaast de WOZ-waarde van het pand het tarief.

Tarief 2021 Burgemeester Winklerplein

€ 350,-

Tarief 2021 Kerkbuurt

€ 450,-

Tarieven 2021 Woonboulevard Sliedrecht

 • WOZ-waarde tot en met € 200.000,-: € 1.000,-
 • WOZ-waarde van € 200.001,- tot en met € 500.000,-: € 1.500,-
 • WOZ-waarden van € 500.000,- tot en met € 1.500.000,-: € 2.000,-
 • WOZ-waarde hoger dan € 1.500.000,-: € 3.000,-

Kan er geen WOZ-waarde worden vastgesteld voor 2021, omdat de onroerende zaak na 1 januari 2021 is ontstaan door nieuwbouw, samenvoeging of splitsing? Dan geldt een tarief van € 1.000 per jaar. U betaalt dan voor de volle resterende maanden.

Wat u moet weten
 • u betaalt reclamebelasting als u reclame maakt die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Dat kan een reclamebord op straat zijn of een naambord op de gevel. In de praktijk zijn dat alle winkels en bedrijven
 • de ondernemersverenigingen beheren de ondernemersfondsen. De leden van de vereniging bepalen met elkaar hoe zij het geld besteden. De belasting wordt niet gebruikt om het winkelgebied schoon, heel en veilig te maken. Deze taken voert de gemeente zelf uit
 • u betaalt per bedrijfspand. Heeft u meerdere panden, dan betaalt u dus meerdere keren reclamebelasting
 • meld bij de gemeente als u met uw bedrijf stopt. U krijgt de betaalde reclamebelasting over de resterende volle maanden van het belastingjaar dan terug
 • voor Woonboulevard Sliedrecht geldt: u betaalt geen reclamebelasting als u een benzinestation heeft, een autohandel of een garage

Als het pand leeg staat

Staat een winkel of bedrijfspand leeg maar is de reclame-uiting niet verwijderd? Dan betaalt de eigenaar van het pand de reclamebelasting. Behalve als het pand te koop of te huur staat. Dan vervalt de belastingplicht. U hoeft geen reclamebelasting te betalen als u de reclame-uiting van een leegstaand pand weghaalt.

Ondernemersverenigingen

Op de websites van de ondernemersverenigingen leest u wat de verenigingen doen met het geld uit het ondernemersfonds:

Betalen en bezwaar maken
 • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
 • kunt u als ondernemer de aanslag niet op tijd betalen en is ook gespreid betalen geen oplossing? Vraag dan een gesprek aan
 • u kunt geen kwijtschelding aanvragen voor reclamebelasting

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen. U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht