Reinigingsrecht voor bedrijven

Bedrijven sluiten voor het ophalen en verwerken van hun afval zelf een contract met een erkend afvalinzamelingsbedrijf. Is dit in uw situatie niet mogelijk, dan kunt u gebruik maken van de afvalinzameling van de gemeente. U betaalt dan reinigingsrecht. Deze heffing vindt u op uw aanslag gemeentelijke belastingen. 

U ontvangt de aanslag meestal eind februari via de post of e-mail. In 2021 krijgt u de aanslag eventueel later. Dit komt doordat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Vragen? Bel 14 0184 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Hoeveel u per jaar betaalt hangt af van hoeveel afval u laat ophalen en hoe vaak.

Tarieven 2021

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

1 keer per week:

 • container van 240 liter: € 448,67
 • container van 500 tot 660 liter: € 1.007,98
 • container van 1.000 tot 1.100 liter: € 1.994,47
 • container van 1.300 liter: € 2.570,19
 • container van 1.600 liter: € 3.134,58
 • container van 240 liter voor papier en karton: € 343,40

2 keer per week:

 • container van 240 liter: € 852,76
 • container van 500 tot 660 liter: € 1.915,33
 • container van 1.000 tot 1.100 liter: € 3.789,72
 • container van 1.300 liter: € 4.883,08
 • container van 1.600 liter: € 5.955,81

3 keer per week:

 • container van 240 liter: € 1.257,58
 • container van 500 tot 660 liter: € 2.824,72
 • container van 1.000 tot 1.100 liter: € 5.590,20
 • container van 1.300 liter: € 7.202,21
 • container van 1.600 liter: € 8.784,16
Betalen en bezwaar maken
 • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
 • kunt u als ondernemer de aanslag niet op tijd betalen en is ook gespreid betalen geen oplossing? Vraag dan een gesprek aan
 • u kunt geen kwijtschelding aanvragen voor reinigingsrecht

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen. U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht