Financiën

 • Gemeentefinanciën

  Lees meer over de inkomsten en uitgaven van de gemeente

 • Kadernota

  Lees meer over de vier kernopgaven voor Sliedrecht

 • Begroting

  Wat gaan we doen in 2023? En hoeveel kost dat?

 • Tussenrapportage

  Halverwege het jaar schetsen we de voortgang van de plannen

 • Jaarrekening

  Het huishoudboekje van de gemeente: hoeveel hebben we uitgegeven?