Kadernota

Lees meer over de drie kernopgaven voor Sliedrecht

Koers 2030; groei en ontwikkeling! Dat is de titel van de kadernota 2021. Burgemeester en wethouders schetsen met de kadernota een visie die verder kijkt dan vandaag. En inzet op groei en ontwikkeling en vernieuwing.

Op 29 september heeft de gemeenteraad de kadernota 2021 goedgekeurd.

Visie 2030

Een duidelijke visie is noodzakelijk om Sliedrecht blijvend te ontwikkelen. De gemeente Sliedrecht bestaat om de belangen van hun inwoners te dienen. Daarom is het nodig verder te kijken dan de dag van vandaag. De opgaven waar we in Sliedrecht samen voor staan, zijn groot. Ze vragen om doorontwikkeling, verandering en vernieuwing en om een inzet over meerdere jaren. Met deze kadernota zet Sliedrecht in 2021 de eerste stappen om de komende decennia deze doelen te bereiken.

Drie kernopgaven

In de kadernota ligt de focus op drie kernopgaven:

  • Ruimtelijke vernieuwing
    Het college zet in op een toename van 2.500 woningen. Het grootste deel moet in 2030 klaar zijn. Daarvan zal naar verwachting 50% nieuwe woningbouw beneden de A15 en 50% boven het spoor komen. Het college wil groene, bereikbare en veilige verbindingen van Merwede tot Alblasserwaard. En wil de barrière van A15 en spoor opheffen, te beginnen in Sliedrecht Oost.
  • Werk maken van een veilige en inclusieve samenleving
    Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving. En niemand valt tussen de wal en het schip. Dat kan door een sterke sociale infrastructuur, door sociale verbanden te organiseren en te stimuleren en waar nodig te ondersteunen. Mensen voelen zich steeds veiliger in Sliedrecht. Dat willen we zo houden en de leefbaarheid verder versterken. Veiligheid en het voorkomen van overlast horen daarbij.
  • Werken aan een ondernemend en betrokken Sliedrecht
    De kracht van Sliedrecht is haar ondernemerschap en samenwerking. Dat wil het college verder versterken. Sliedrecht wordt nog aantrekkelijker door het toegankelijk maken van de oevers voor recreatie. En het versterken en promoten van het centrum en het Baggermuseum. Het college wil ook de uitstraling van de vitale bedrijventerreinen en het centrum verder verbeteren.

Eneco-gelden

De Eneco-gelden gebruiken we onder andere voor een Ruimtelijk Vernieuwingsfonds, om de woningbouwopgaven te faciliteren. En een Dorpsfonds om de relatie tussen inwoners en ondernemers te versterken. Daarnaast gaat het geld naar een Vastgoedfonds en de uitbreiding van de begraafplaats. Verder komt er een fonds voor kwetsbare inwoners.