Kinderraad

Kinderen en jongeren hebben een eigen verfrissende blik op zaken. Het is belangrijk om met kinderen te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Via de kinderraad kunnen leerlingen van de bovenbouw van de basisschool (10 tot 12-jarigen) kennismaken met politiek.

De kinderraad leert kinderen hoe een democratie werkt en hoe de gemeenteraad functioneert. En hoe zij als (jonge) inwoners invloed kunnen hebben op het gemeentebestuur. De kinderraad bestaat uit kinderen van 8 verschillende basisscholen uit groep 7 en 8. Iedere deelnemende school uit Sliedrecht vormt een fractie. De Anne de Vriesschool en de Prins Willem Alexanderschool hebben twee locaties en vormen daarom twee fracties, voor elke locatie één.

Samenwerking SOJS en scholen

Aan het begin van het schooljaar bezoeken de jongerenwerkers van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) de deelnemende scholen. De leerlingen van groep 7 krijgen een les over democratie en meer informatie over de kinderraad. Van elke school doen 2 leerlingen mee aan de kinderraad. De jongerenwerkers begeleiden de kinderraadsleden tijdens het hele proces.

Kinderraad 2020-2021

De kinderraad van schooljaar 2020/2021 is in november 2020 geïnstalleerd door burgemeester Dirk van der Borg. De kinderraad krijgt van de burgemeester en wethouders een opdracht mee. Hiermee gaan de kinderen vijf maanden aan de slag. De jongerenwerkers van SOJS begeleiden hen daarbij. Samen maken ze verschillende plannen om de opdracht aan te pakken. Op woensdag 22 april 2021 besluit de kinderraad welk plan ze gaat uitvoeren.

Vergaderingen kinderraad

De kinderraad vergadert op dezelfde manier als de echte gemeenteraad. Met beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen. Ze krijgen hierbij hulp van buddies. De vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein 30.

De planning van de kinderraad voor 2020-2021:

  • 20-1-2021   Raadzaal    Installatie Kinderraad + Beeldvormende vergadering
  • 3-2-2021     SOJS           Werken aan opdracht
  • 3-3-2021     Raadzaal    Debat training
  • 17 -3-2021  SOJS           Voorbereiding Oordeelsvormende vergadering (maken presentatie)
  • 7-4-2021     Raadzaal    Oordeelsvormende vergadering
  • 21-4-2021   SOJS           Voorbereiding Besluitvormende vergadering (Pitch + bijschaven plan)
  • 19-5-2021   Raadzaal    Besluitvormende vergadering