Gemeenteraad/Dagelijks bestuur

 • Zo werkt de gemeente

  Elke gemeente heeft een gemeenteraad, een burgemeester en een college van burgemeester en wethouders. Samen vormen ze het gemeentelijke bestuur.

 • College van B&W

  Burgemeester en wethouders zorgen voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen.

 • Activiteiten college

  Burgemeester en wethouders zijn graag aanwezig bij allerlei activiteiten en evenementen in Sliedrecht. Hier vindt u per week welke openbare gelegenheden de collegeleden bijwonen.

  Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar veel minder openbare activiteiten en evenementen. De weekoverzichten verschijnen daarom onregelmatig.

 • Organogram

  Organogram van de gemeente Sliedrecht

 • Vergaderingen en besluiten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten zijn wel openbaar.

 • Kinderraad

  Kinderen en jongeren hebben een eigen verfrissende blik op zaken. Het is belangrijk om met kinderen te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Via de kinderraad kunnen leerlingen van de bovenbouw van de basisschool (10 tot 12-jarigen) kennismaken met politiek.

 • Gemeenteraad