Vragen door nieuwe uitzending Zembla over Chemours

Zembla heeft een vervolg gemaakt op de uitzending ‘De PFAS-doofpot’ over DuPont/Chemours. Het gaat in op PFAS in sloot- en zwemwater rondom Chemours. Er worden stevige uitspraken gedaan. Wij snappen dat dit vragen oproept en dat inwoners zich zorgen maken. Als gemeenten willen wij duidelijkheid voor onze inwoners. We willen hen goed informeren en adviseren. Op dit moment brengen wij de antwoorden in kaart. Hieronder vindt u alvast de eerste informatie en onze reactie.

Confronterend

Het is voor iedereen confronterend om te zien welke impact de uitstoot van Chemours heeft op de omgeving, ook voor ons als gemeente. Het is niet voor niets dat wij samen met de provincie al jaren hard strijden om die uitstoot terug te dringen. Daarin zijn al grote stappen gezet. Maar dat gaat ons nog niet ver genoeg. De uitstoot van PFAS moet naar nul en wel zo snel mogelijk. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel. 
Veel van de problemen waar we nu mee kampen komt door uitstoot uit het verleden. Dat onderstreept de noodzaak voor ‘nul uit de pijp’ en voor een verbod op PFAS. 

Grond- & wateronderzoek

Dat PFAS in de omgeving terecht zijn gekomen, hebben onze onderzoeken helaas al eerder bevestigd. Samen met RIVM onderzochten we daarom de bodem en het slootwater rondom de moestuinen. Eigenaren van deze tuinen kregen daarna te horen of ze nog het slootwater konden gebruiken of niet. De uitkomsten van het bodem- en wateronderzoek en antwoorden op veelgestelde vragen leest u op PFAS in mijn tuin - OZHZ.

Zwem - speelwater

Zembla gaat ook in op het zwemwater in de regio, zoals zwemplassen. Een wetenschapper doet daar stevige uitspraken over. Dat roept de vraag op of u in Sliedrecht veilig kunt zwemmen in oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld de Merwelanden. Er is geen advies voor sluiting van het zwemwater in de Merwelanden, of op andere plekken in Dordrecht. U kunt daar dus gewoon zwemmen. Voor het beheer van dit zwemwater is de provincie verantwoordelijk. Zij kunnen bijvoorbeeld vanwege veiligheid of hygiëne een zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies afgeven. Dat is niet gebeurd. Voor informatie kunt u bellen met de zwemwatertelefoon via telefoonnummer: 0800-9036. Ook kunt u kijken op de website www.zwemwater.nl. U kunt inmiddels ook de reactie van de provincie lezen op de Zembla-uitzending.

Rechtszaak

De vier gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht hebben een rechtszaak aangespannen tegen Chemours. Wij houden het bedrijf DuPont/Chemours aansprakelijk voor de vervuiling. We hebben een rechtszaak aangespannen om die aansprakelijkheid vast te stellen. Wij hebben in die rechtszaak naar voren gebracht dat de bedrijven zelf al veel eerder op de hoogte waren van de gevaren van PFAS. 
Deze rechtszaak is erg belangrijk voor ons als gemeenten en voor onze inwoners. We wachten met vertrouwen op de uitspraak van de rechter. De uitspraak is op 27 september.