Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de gemeente Sliedrecht.

 • Wie verdient een lintje. Tot 1 juli 2022 aanmelden!

  18 mei 2022

  Kent u iemand die in aanmerking komt voor een lintje? Iemand die zich voor langere tijd heeft ingezet voor de maatschappij en/of voor andere mensen kan in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Aanmelden kan tot 1 juli 2022!

 • Bestemmingsplan ''Hoogspanningsverbindingen" ter inzage

  18 mei 2022

  Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan "Hoogspanningsverbindingen" vast te stellen. Vanaf donderdag 19 mei tot en met donderdag 30 juni ligt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ter inzage.

  Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 • Wijziging openingstijden

  18 mei 2022

  Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 6 juni (tweede Pinksterdag) zijn de Gemeentewinkel, het Gemeentekantoor, het Milieupark en het Bonkelaarhuis gesloten. Ook is er geen afvalinzameling.

 • Wilhelmus’ Muziekkorpsen viert 90-jarig jubileum

  18 mei 2022

  Wilhelmus’ Muziekkorpsen viert zaterdag 11 juni het eerder vanwege corona uitgestelde 90-jarig jubileum. Komende maand hangen er vlaggen voor de viering van het 90-jarig bestaan van Wilhelmus’ Muziekkorpsen.

 • Uitnodiging: 30 mei afscheid wethouders Piet Vat en Ed Goverde

  18 mei 2022

  Op dinsdag 10 mei is het nieuwe college van B&W Sliedrecht geïnstalleerd. Met de komst van het nieuwe college nemen wij afscheid van twee betrokken bestuurders. Piet Vat en Ed Goverde hebben zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme en passie ingezet voor Sliedrecht. Wij willen hun afscheid dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

 • Tot 18 mei inschrijven kosteloze afvalinzameling voor organisaties

  11 mei 2022

  Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang B.V. gaan vanaf 2023 het recyclen van verpakkingsafval voor organisaties makkelijker maken. Tot 18 mei kunnen organisaties zich aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) en/of glas.

 • Nieuwe vergunning Chemours gepubliceerd

  10 mei 2022

  De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe vergunning voor Chemours gepubliceerd. In deze vergunning staan de regels waaraan het bedrijf zich moet houden. Ook legt het vast hoeveel van welke stoffen Chemours mag uitstoten. De vergunning is nog niet definitief. Tot en met 30 mei kan er een zienswijze worden ingediend. Naast de provincie publiceert Rijkswaterstaat een nieuwe watervergunning voor Chemours. Ook die ligt ter inzage.

 • Bouw nieuw beheerdersonderkomen begraafplaats Sliedrecht van start

  12 mei 2022

  Op vrijdagochtend 13 mei geeft wethouder Ton Spek het officiële startschot van de bouwwerkzaamheden van het nieuwe beheerdersonderkomen van de begraafplaats. Na afloop wordt door de Historische Vereniging Sliedrecht het boekje over de geschiedenis van de begraafplaats overhandigd.

 • Toespraak 4 mei

  05 mei 2022

  Op 4 mei herdacht burgemeester Jan de Vries de gevallenen tijdens oorlogen. Landelijk thema voor dit jaar is "vrijheid in gebondenheid". De Vries sprak de hoop uit dat we leren van het verleden zodat we vrijheid kunnen doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen en medeburgers. In Sliedrecht, in Nederland, in Oekraïne en wereldwijd.

 • Anjerconcert Sliedrecht

  03 mei 2022

  Op zaterdag 7 mei wordt het Anjerconcert georganiseerd. Door de Coronacrisis was dat de afgelopen twee jaar niet mogelijk. Met het Anjerconcert wordt niet alleen 77 jaar vrede gevierd. Ook wordt via dit concert de waardering voor veteranen getoond.