Nieuws

 • Nieuw bestemmingsplan Sliedrecht Buiten

  16 april 2024

  Sliedrecht Buiten wordt één van de belangrijke sportieve knooppunten in de gemeente. Behalve ruimte voor sportverenigingen komt er in het gebied een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Op 14 mei wordt het definitieve bestemmingsplan van Sliedrecht Buiten en Stationspark III oordeelsvormend voorgelegd aan de Raad.

 • 15 t/m 18 april: Onderhoud deel Deltalaan

  11 april 2024

  De Deltalaan is afgelopen jaren intensief gebruikt door verkeer en aanleg van het warmtenet. Om de weg weer in goede staat terug te brengen is besloten om de bovenlaag van het asfalt te vervangen. Het onderhoud is op dit moment al nodig.

 • Aanmelden kranslegging donderdag 4 mei a.s.

  11 april 2024
 • Bewonersavond Vogelbuurt-Noord

  15 april 2024

  In 2021 hebben bewoners van de wijk Vogelbuurt-Noord te maken gehad met ingrijpende rioolwerkzaamheden. Nu de werkzaamheden zijn afgerond gaat de gemeente aan de slag met de herinrichting.

 • Bouw nieuwe brandweerkazerne officieel van start

  11 april 2024

  Op dinsdagavond 2 april is de realisatieovereenkomst tussen de VRZHZ en de gemeente Sliedrecht in de “oude” brandweerkazerne ondertekend.

 • Werkzaamheden 'Boring onder de Merwede' opnieuw uitgesteld

  09 april 2024

  Deze week stond voor het warmteproject 'Boring onder de Merwede' de eerste warmteleiding van 1200 meter onder de Merwede-rivier tussen Sliedrecht en Dordrecht gepland. Door onverwachte grondproblemen zijn de werkzaamheden opgeschort.

 • SOJS blijft gebruiker pand Elektra

  09 april 2024

  De rechter heeft de gemeente Sliedrecht op dinsdag 2 april in het gelijk gesteld voor wat betreft de opzegging van de huurovereenkomst met SOJS. De uitspraak betekent dat de oude huurovereenkomst met SOJS rechtsgeldig is opgezegd.

 • Derdelanders in Sliedrecht

  05 april 2024

  Derdelanders zijn mensen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht en daar ook woonden, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben.

 • Advies geen eieren eten van hobbykip blijft van kracht

  04 april 2024

  Nu de lente is begonnen, begint ook het legseizoen voor kippen. Uit de resultaten van het onderzoek naar PFAS in eieren van hobbykippen (van particulieren) bleek in december dat er te veel PFAS in zit. RIVM en GGD Zuid-Holland Zuid gaven daarbij het advies om deze eieren niet te eten. Dit advies geldt nog steeds. We brengen dit advies opnieuw onder de aandacht, omdat de kippen nu weer beginnen met leggen.

 • De gemeente zoekt stembureauleden voor de verkiezing Europees Parlement

  03 april 2024

  Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing voor het Europees Parlement. Bent of kent u iemand die het leuk vindt om mee te helpen op het stembureau? Meld u dan aan als stembureaulid.