Nieuws RSS icoon

Laatste nieuwsberichten van de gemeente Sliedrecht.

 • Werk aan lantaarnpalen Rivierdijk

  24 september 2020

  Half augustus is de gemeente gestart met het vervangen van de openbare verlichting op de Rivierdijk. De aannemer zou eind september klaar zijn, maar het werk loopt uit tot in november. De vertraging komt vooral door tegenvallers onder de grond. Dat vraagt extra afstemming met verschillende partijen.

 • Meer bomen in Sliedrecht

  23 september 2020

  Bomen zijn belangrijk en nuttig. Het college van Sliedrecht wil graag dat de komende drie jaar meer bomen worden gepland. Het gaat om 10% meer bomen! Via "Prik een boom" kon iedereen meehelpen.

 • Bewoners Middenveer: Bedankt!

  22 september 2020

  Afgelopen vrijdag 18 september organiseerde aannemer Verheij Infra en de gemeente Sliedrecht voor de omwonenden Middenveer een bedankmoment. Namens de gemeente Sliedrecht was wethouder Ton Spek hierbij aanwezig.

 • Rioleringswerkzaamheden Thorbeckelaan

  22 september 2020

  Maandag 28 september start KUIPERS Infra met rioleringswerkzaamheden aan de Thorbeckelaan in Sliedrecht. De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden en worden voor het einde van het jaar afgerond.

 • 28 september t/m 4 oktober: Valpreventieweek

  22 september 2020

  Van 28 september t/m 4 oktober vindt de jaarlijkse Valpreventieweek plaats. In deze week besteedt VeiligheidNL samen met landelijke partners hier aandacht aan. Dit jaar roepen we iedereen op om de valrisico's voor onze ouderen te gaan herkennen.

 • Duurzaamheidsmarkt "Sliedrechtse Groenmarkt"

  22 september 2020

  Op zaterdag 10 oktober organiseert de gemeente Sliedrecht samen met lokale organisaties de duurzaamheidsmarkt "Sliedrechtse Groenmarkt". Iedereen is van 12:00 tot 18:00 uur van harte welkom op het NME-terrein in Sliedrecht!

 • Sliedrecht energieneutraal? Meedenkers gezocht!

  21 september 2020

  Net als andere gemeenten wil Sliedrecht energieneutraal zijn in het jaar 2050. Dat lijkt ver weg maar vraagt om actie nu! Daarom zoeken we mensen die willen meedenken over en meedoen aan deze 'energietransitie'.

 • Wegwerkzaamheden Parallelweg en Rivierdijk/Sportlaan te Sliedrecht

  21 september 2020

  Van 29 september tot en met 3 oktober voert Aannemingsbedrijf KWS Infra bv in opdracht van de gemeente Sliedrecht asfaltwerkzaamheden uit aan de Parallelweg en Rivierdijk/Sportlaan.

 • Ondertiteling digitale vergaderingen gemeenteraad Sliedrecht

  18 september 2020

  De gemeenteraad heeft besloten om vanaf 16 september de digitale openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad te ondertitelen. Een primeur: Nu zijn vergaderingen ook te volgen voor doven en slechthorenden.

 • Aanscherping gezondheidskundige grenswaarde PFAS door EFSA

  18 september 2020

  De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe studie gedaan naar de gezondheidsrisico’s van PFAS* in voedsel. In deze studie heeft EFSA een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor (de optelsom van) vier PFAS-stoffen vastgesteld, waaronder PFOA. De grenswaarde die EFSA heeft bepaald voor deze vier stoffen is lager dan de gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM in 2016** voor PFOA heeft afgeleid. Het RIVM onderzoekt nu wat dit voor Nederlandse risicogrenzen voor PFOA en andere PFAS betekent.