Nieuws RSS icoon

Laatste nieuwsberichten van de gemeente Sliedrecht.

 • Gemeente Sliedrecht geeft mondkapjes aan inwoners met minimum inkomen

  23 oktober 2020

  De gemeente Sliedrecht geeft herbruikbare mondkapjes aan inwoners met een minimum inkomen. SGP/ChristenUnie en Pro Sliedrecht hadden hier eerder vragen over gesteld tijdens een raadsvergadering. Wethouder Piet Vat: "Het idee past uitstekend in het dorpsfonds dat we in 2021 vanuit de kadernota inzetten voor Sliedrecht. Vooruitlopend op dat dorpsfonds hebben we 500 herbruikbare mondkapjes laten maken in Sliedrecht voor inwoners die op het minimum leven. Die worden uitgedeeld via de Voedselbank, het sociaal team en de Sociale Moestuin."

 • College B&W presenteert begroting 2021

  22 oktober 2020

  Vorige week heeft het college van de gemeente Sliedrecht de begroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. De volgende stap in de uitvoering van de kadernota! Op 3 november buigt de gemeenteraad zich over de begroting, een week later neemt de raad een besluit.

 • Bureau Sociaal Raadslieden: Laat geen geld liggen!

  21 oktober 2020

  Zaterdag 17 oktober 2020 was het Wereldarmoededag. Ook in Nederland en óók in Sliedrecht zijn mensen met weinig geld moeten rondkomen. En die dagelijks de gevolgen van het leven in armoede ondervinden. Inwoners die elke maand moeite moeten doen om financieel de eindjes aan elkaar te knopen.

 • Aangepaste dienstverlening Het Bonkelaarhuis door coronavirus

  21 oktober 2020

  De extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor het Bonkelaarhuis. Voor alle diensten heeft het Bonkelaarhuis gekeken of en hoe deze nu verder kunnen. Sommige diensten moeten tijdelijk stoppen. Uit zorg voor de gezondheid van klanten, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers.

 • Brief Dirk van der Borg: op de rem!

  21 oktober 2020

  Beste Sliedrechters,

  U heeft het ongetwijfeld gehoord: het gaat hard met het coronavirus. Heel hard. In grote delen van ons land is het aantal besmettingen hoog. Ook in onze regio, de Drechtsteden, loopt het aantal besmettingen dagelijks op. Daar maak ik mij grote zorgen over. Ik vermoed dat velen van u die zorgen delen.

 • Wat vindt u belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij?

  21 oktober 2020

  Een duurzame oplossing. Lage kosten. Meer comfort. Wat vindt ú belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij? Tot en met zondag 8 november kunt u uw mening geven over het aardgasvrij maken van Sliedrecht. Dat kan via een online enquête op de website drechtstedenenergie.nl/sliedrecht. De gemeente neemt de resultaten van deze enquête mee bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 2021.

 • Vertrouwenscommissie legt profielschets voor aan de raad

  16 oktober 2020

  Vandaag heeft de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad in Sliedrecht de profielschets voor de nieuwe burgemeester aangeboden aan de raad. De gemeenteraad van Sliedrecht zal op 3 november besluiten over de definitieve profielschets voor de nieuwe burgemeester van Sliedrecht. Daarmee wordt de volgende stap gezet in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester.

 • Start zienswijze proces A15 Papendrecht-Gorinchem

  16 oktober 2020

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt oplossingen voor betere doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Dit heet de MIRT-Verkenning. De eerste fase van het onderzoek van deze verkenning is klaar. Er zijn 3 oplossingsrichtingen die verder worden uitgewerkt in de volgende fase van het project. Op 16 oktober 2020 is voor het vervolgproces een zienswijzetraject gestart.

 • Geen publiek meer tijdens vergaderingen gemeenteraad Sliedrecht

  16 oktober 2020

  Onlangs heeft het kabinet de maatregelen rondom maatregelen aangescherpt. De burgemeester heeft daarom besloten dat de vergaderzaal in De Lockhorst niet meer voor publiek toegankelijk is.

 • Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

  14 oktober 2020

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het aantal besmettingen daalt.