Nieuws

Laatste nieuwsberichten van de gemeente Sliedrecht.

 • Sliedrecht verdient een actueel en passend afvalbeleid

  02 december 2021

  De gemeente Sliedrecht heeft samen met Kieskompas uw mening gevraagd over afvalinzameling. Veel inwoners hebben het onderzoek ingevuld. Sommige inwoners konden niet wachten en gaven al een reactie voordat ze aan de vragenlijst begonnen.

 • Denk mee over het standplaatsen- en ventbeleid in Sliedrecht

  02 december 2021

  De gemeente is bezig met een nieuw standplaatsen- en ventbeleid. Het nieuwe concept beschrijft hoe de gemeente wil omgaan met het aanbieden van goederen en diensten vanaf een vaste commerciële standplaats, een incidentele commerciële standplaats, een incidentele niet-commerciële standplaats en door te venten. Het concept is inmiddels opgesteld. Het college is in eerste lezing akkoord.

 • Weer bomen planten

  02 december 2021

  Deze week zijn onze groenspecialisten gestart met het planten van diverse bomen in Sliedrecht. Op de foto kun je zien dat in het talud langs de watergangen in de Rijnstraat meerdere bomen zijn geplant.

 • Word ook een verkeersheld

  02 december 2021

  Wilt u niet te hard rijden? Wilt u oogcontact maken met de andere weggebruikers? Dit waren enkele vragen die de leerlingen van groep 7 van basisschool Oranje Nassau aan bewoners stelden.

 • Grondverplaatsing Benedenveer-Parallelweg

  25 november 2021

  In de woonwijk Benedenveer is in maart 2021 grond afgegraven om daar een waterberging te maken. Hierdoor kan bij grote regenbuien het water makkelijker opgevangen worden. Zoals we weten is de grond in Sliedrecht vervuild door de uitstoot van PFOA in eerdere jaren. De verplaatste grond is onderzocht. Afgelopen week zijn de resultaten van de onderzoeken gedeeld met betrokkenen.

 • Raadhuis als middelpunt van de samenleving én huis van de democratie

  25 november 2021

  Het college stelt de gemeenteraad voor om het bijna 100 jaar oude Raadhuis een centrale plek te geven in de Sliedrechtse samenleving. Wij willen in het Raadhuis een ontmoetings- en werkplek maken voor de Sliedrechtse samenleving, gemeenteraad, college en medewerkers van de gemeente.

 • Op weg naar aardgasvrij Sliedrecht

  25 november 2021

  Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, moet de CO2-uitstoot omlaag. Bijvoorbeeld door minder aardgas te verbranden. Daarom gaat Nederland op weg naar een aardgasvrije toekomst. Als een van de 'proeftuinen aardgasvrije wijken' loopt Sliedrecht-Oost hierin voorop. Projectleider Lucien van der Plaats geeft een update.

 • Primeur voor uitbreiding begraafplaats

  01 december 2021

  Medio november is aannemer Gebr. De Koning gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de begraafplaats in Sliedrecht. Op woensdagmiddag 1 december beleeft de gemeente Sliedrecht een primeur als het gaat om duurzame technologie in de grond,- weg- en waterbouw.

 • Corona update door burgemeester Jan de Vries - voorafgaand aan de oordeelsvormende raad van 23 november 2021

  29 november 2021

  Voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering van 23 november 2021 deelde burgemeester Jan de Vries zijn zorgen rondom de ontwikkelingen van de coronapandemie aan de raad.

 • Mobiele prikbus komt weer naar Sliedrecht!

  24 november 2021

  Woensdag 1 tot en met zaterdag 4 december komt de GGD voor de tweede keer met een prikbus naar Sliedrecht. Inwoners van Sliedrecht en omgeving kunnen zich hier gratis laten vaccineren.