Gemeentepenning voor Renate van der Velde

Vrijwilligers zijn de mensen die de samenleving verbinden. Inwoners die stuk voor stuk energie steken in onze Sliedrechtse gemeenschap. Mensen die mogelijk maken dat anderen kunnen meedoen. Dit zijn mensen die van onschatbare waarde zijn voor de Sliedrechtse samenleving. Deze week, met de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december, staat in het teken van de waarde van vrijwilligerswerk en waarderen wij hun vrijwillige inzet. Daarbij past het uitreiken van Gemeentepenningen.

Gemeentepenning

Het college van burgemeester en wethouders heeft grote waardering voor de vrijwilligers die zich langdurig en op een bijzondere wijze hebben ingezet voor onze samenleving. Daarom heeft het college besloten aan enkele inwoners de Gemeentepenning toe te kennen. De Sliedrechtse Gemeentepenning kennen we alleen toe aan inwoners die zich vrijwillig ten minste 10 jaar voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners hebben ingezet en zich nog steeds inzetten voor onze gemeenschap. Dit jaar worden deze Gemeentepenningen op verschillende momenten uitgereikt.

Renate van der Velde

Al 28 jaar zet mevrouw Van der Velde zich in voor de Nierstichting. Zij is als wijkcoördinator het eerste aanspreekpunt voor de collectanten, werft zelf collectanten en helpt de collectanten op weg. Als iemand uitvalt of in een straat niet gecollecteerd kan worden dan gaat ze vol energie zelf op pad.
Burgemeester Jan de Vries: "In de afgelopen 28 jaar heeft u met de organisatie van de collectes in Sliedrecht een enorme bijdrage geleverd aan de Nierstichting. U heeft vele mensen enthousiast gemaakt om te doneren. Met uw inzet om zelf te collecteren maar met name om andere mensen te laten collecteren heeft u samen met hen veel geld ingezameld voor onderzoek naar het voorkomen en genezen nierziekten. Met uw inzet heeft u er ook voor gezorgd dat mensen met nierziekten de juiste zorg krijgen of dat er nier donoren worden geworven."

Burgemeester Jan de Vries benadrukte bij de uitreiking van de Gemeentepenning dat fondsen als de Nierstichting alleen kunnen voortbestaan door de vele stille maar harde werkers in onze samenleving. Hij noemde de jarenlange vrijwillige inzet van mw. Renate van der Velde een voorbeeld voor ons allemaal.

231207Gemeentepenning Renate van der Velde6508