Opheffing algemene graven

Volgens artikel 23 en 24 van de Beheerverordening van de begraafplaats worden algemene graven 20 jaar na uitgifte opgeheven. De rechten van de algemene graven vervallen wat betekent dat deze graven worden opgeheven. Het grafmonument wordt verwijderd en vernietigd.

Van een aantal algemene graven op de begraafplaats in Sliedrecht verstrijkt de uitgiftetermijn of deze is al verstreken. Het gaat om de volgende graven: Veld ALG/-/-/ grafnummers 706 t/m 731. Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 01-01-2003 t/m 31-12-2003.

Wilt u als nabestaande het grafmonument graag terug hebben? Of heeft u vagen over een individuele opgraving en herbegraving in een particulier graf? Neem dan contact op met mevrouw M. Groenhof, administratief medewerker begraafplaats. Dit kan via telefonisch via telefoonnummer: 0184 – 495928. Of stuur een e-mail: begraafplaats@sliedrecht.nl. Doe dit wel vóór 1 september 2023.

Meer informatie over de begraafplaats vindt u op de pagina begraafplaats.