Tenminste 100 opvangplekken voor asielzoekers in Sliedrecht-Noord

Donderdag 16 februari zijn burgemeester en wethouders in gesprek gegaan met raad en inwoners over de eventuele komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht. Het voornemen is om een opvanglocatie te realiseren voor tenminste 100 asielzoekers. Dit is in lijn met de verwachte wettelijke taakstelling voor de gemeente Sliedrecht.
Er wordt onderzocht of deze opvang in Sliedrecht-Noord gerealiseerd kan worden. De nieuw te realiseren opvanglocatie zal voor ten minste 5 jaar ontwikkeld worden.

Extra opvang

Naast de realisatie van de 100 opvangplekken voor asielzoekers, gaat het college met omliggende gemeenten in gesprek over het creëren van 150 extra opvangplekken. Hiermee kan het totaal uitkomen op maximaal 250 opvangplekken. Met deze extra plaatsen bieden we omliggende gemeenten de mogelijkheid om hun taakstelling rond de opvang van asielzoekers in te vullen.
In ruil voor de huisvesting van 150 asielzoekers, stellen we als strikte voorwaarde dat de omliggende gemeenten de huisvesting voor statushouders overnemen.

Ton Spek: "Vooruitlopend op een wettelijke plicht wil Sliedrecht verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers. We nemen zelf de regie en helpen mee aan het oplossen van een probleem. Gezien onze eerdere ervaringen met de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in Sliedrecht, hebben wij er vertrouwen in dat onze Sliedrechtse gemeenschap bij de komst van nieuwe asielzoekers opnieuw een grote betrokkenheid zal tonen."  

Verlenging crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor

De crisisnoodopvang in het gemeentekantoor wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2023. Er is namelijk nog geen vervangende opvangruimte in Nederland voor de mensen in deze opvang beschikbaar. De burgemeester heeft dit besluit genomen met instemming van het college. Daarbij is overwogen dat de crisisnoodopvang voor alle betrokkenen naar tevredenheid verloopt.

Vervolg

Het college gaat op dinsdag 7 maart met de raad in gesprek zodat het college weet wat de wensen en bedenkingen zijn van de gemeenteraad over dit onderwerp. De besluitvormende gemeenteraadsvergadering is om 20.00 uur in de Lockhorst en iedereen is daarbij welkom.

Lockhorst