Tijdelijke waarschuwingsborden Tiendweg

Vanaf deze week staan tijdelijk op de Tiendweg waarschuwingsborden voor een glad wegdek. De waarschuwingsborden staan op meerdere plaatsen op Tiendweg.

Fietspad Tiendweg

Op het fietspad blijft gemakkelijk water staan. Door bevriezing kan het fietspad in deze koude periode glad zijn. De waarschuwingsborden zijn een tijdelijke oplossing. De gemeente kijkt met de wegbeheerder van de Tiendweg naar een permanente oplossing.

Melding openbare ruimte

Ervaart u gebreken of ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving?  Geef uw melding online door via Fixi.nl. Uw melding handelen wij zo snel mogelijk af. In elk geval binnen 10 werkdagen. Als een situatie gevaar oplevert, lossen we die eerder op dan andere meldingen.

01-Tiendweg