In gesprek over de Noord-Zuid verbinding en Sliedrecht-Noord tijdens weekmarkt

Eind februari en begin maart staat de gemeente op vier woensdagen op de weekmarkt om met iedereen in gesprek te gaan over de plannen van de Noord-Zuid verbinding en Sliedrecht-Noord. Kom langs en ga met ons in gesprek!

01-logo Sliedrecht  Bouwt

Noord-Zuid verbinding en Sliedrecht-Noord

Sliedrecht bouwt aan haar toekomst. Voor Sliedrecht betekent dit dat er in 2030 minimaal 2000 woningen gebouwd moeten worden. In Sliedrecht-Noord wordt daarom een nieuwe woonwijk met zo’n 1750 woningen gebouwd. Deze nieuwe wijk vereist een goede bereikbaarheid. Daarom komt er een nieuwe groene verbinding over de A15 en het spoor.

Heeft u vragen? Of wilt u graag in gesprek gaan met de projectleiders en wethouders over de Noord-Zuid verbinding en Sliedrecht-Noord? Kom gerust langs. Tijdens de weekmarkt zijn belangstellenden van harte welkom om langs onze kraam te komen. We staan er op:

  • 21 februari en 6 maart: 9.30 tot 12.30 uur
  • 28 februari en 13 maart: 13.30 tot 16.30 uur

Lukt het u niet om langs te komen, maar wilt u wel uw vragen stellen? Vul het contactformulier in op onze website www.sliedrechtbouwt.nl. Op deze website treft u ook meer informatie over de Noord-Zuid verbinding, Sliedrecht-Noord en de Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht.