Staatssecretaris VWS bezoekt Bonkelaarhuis

Op woensdag 13 maart bracht Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een bezoek aan het Bonkelaarhuis in Sliedrecht. Het Bonklaarhuis is het voorbeeld hoe zorg rondom gezinsproblematiek onder één dak werkt.

Staatssecretaris Van Ooijen en Carsten Herstel, directeur-generaal Langdurige Zorg waren onder de indruk van de manier waarop wij hier de zorg rondom het gezin hebben georganiseerd. Van Ooijen: "De reden dat ik bij het Bonkelaarhuis wilde komen kijken en luisteren, is niet voor niets. We staan voor grote ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, de Hervormingsagenda Jeugd en het Integraal Zorg Akkoord. Met de manier hoe het hier georganiseerd is, hebben jullie goud in handen: een voorbeeld voor het land".

Bonkelaarhuis

Het sociaal domein is enorm in beweging. Er spelen tal van ontwikkelingen, zoals de Hervormingsagenda Jeugd, dubbele vergrijzing, toename van gebruik van zorgvoorzieningen en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.
In het Bonkelaarhuis zijn alle organisaties te vinden die betrokken zijn bij de ondersteuning en hulpverlening aan gezinnen met vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien, huisvesting en wonen, werk en inkomen, zorg en welzijn, dagbesteding en participatie. Hierdoor is het mogelijk om passende zorg al in een vroeg stadium te leveren. Wethouder Paas: "Ik ben er trots op hoe de zorg en ondersteuning aan 0 – 100-jarigen in Sliedrecht onder één dak geleverd worden. De korte lijnen tussen professionals helpt om ondersteuning op maat te leveren. Het maakt niet uit met welke hulpvraag je hier komt: in het Bonkelaarhuis word je geholpen. De vindbaarheid van het Bonkelaarhuis en de tevredenheid van inwoners zijn goed. De staatssecretaris heeft dat tijdens het werkbezoek gezien, gehoord en beaamt."  

Evaluatie Toekomstscenario

Woensdag 12 maart evalueerden de diverse professionals de huidige werkwijze binnen het project 'Veilig Opgroeien is Teamwork' (VOiT 2.0). Dat is de lokale vertaling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.
Allen waren het erover eens dat problemen rondom de zorg beter kan worden geleverd als men andere professionals die bij die zorg betrokken zijn persoonlijk spreekt. Het Bonkelaarhuis speelt hier mooi op in en werkt op die manier proactief aan verdere verbetering en is daarmee voorbereid op de toekomst.

Wethouder Cees Paas overhandigde aan het eind van de evaluatie een puzzelstuk aan Margret van Schie, manager van Het Bonkelaarhuis. "Het puzzelstuk staat symbool voor het steeds weer leggen van de moeilijke jeugdzorgpuzzel. Werken in de jeugdzorg betekent in de praktijk puzzelen om tot een passend resultaat te komen voor een ander, een kind, een ouder of een collega", aldus de wethouder.

Bezoek staatsecretaris Bonkelaarhuis1985