Succesvolle integrale controle in de Drechtsteden Buiten gemeenten

Het Bestuurlijk Interventie Team Drechtsteden Buiten (BIT) heeft onlangs bij diverse autobedrijven controles gedaan in verband met de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Bij een aantal bedrijven zijn overtredingen vastgesteld, onder andere op het gebied van milieu, de Arbeidswet en met autoregistraties. De bedrijven kregen hiervoor een boete of waarschuwing. Ook is er een boot in beslag genomen voor nader onderzoek.

Wat is het Bestuurlijk Interventie Team Drechtsteden Buiten?

Sinds dit jaar hebben de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht de samenwerking met de aanpak tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd door gezamenlijk een Bestuurlijk Interventie Team (BIT) op te richten. Het BIT organiseert in de vijf gemeenten integraal toezicht en handhaving uit door middel van integrale bedrijfscontroles. Hierdoor bundelen de gemeenten capaciteit en slagkracht in de aanpak van ondermijning. Onlangs zijn 11 bedrijven steekproefsgewijs in deze gemeenten bezocht.

Betrokken diensten

Bij de controle waren verschillende partijen betrokken: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Sociale Dienst Drechtsteden, Nederlandse Arbeidsinspectie, RDW, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), de politie, Landelijke Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en de gemeenten zelf. Iedere toezichthouder keek bij de controle vanuit de eigen wet- en regelgeving. Er wordt niet alleen op strafbare feiten gecontroleerd, maar ook op bestuursrechtelijke overtredingen zoals overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en milieuwetgeving. Het doel van deze controles is om een eerlijk en veilig ondernemersklimaat in de regio te behouden. Door de samenwerking tussen de partijen worden misstanden sneller opgemerkt.

Hoe worden controles uitgevoerd?

Bedrijven worden steekproefsgewijs geselecteerd voor een controle. Deze controles worden altijd zonder aankondiging uitgevoerd én met meerdere partijen tegelijk. Partijen zoals de Sociale Dienst Drechtsteden en de Nederlandse Arbeidsinspectie moeten kunnen waarnemen dat mensen aan het werk zijn. Daarom zullen deze partijen direct het bedrijf binnenstappen. Het voordeel van zo'n controle met meerdere partijen tegelijk is dat veel tijd wordt bespaard omdat niet elke partij afzonderlijk de onderneming hoeft te bezoeken.

Ziet u zelf iets verdachts?

Melden kan altijd bij de politie via 0900-8844 (bij een noodgeval met 112). Wilt u anoniem melden? Meld bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Integrale Controle