Kinderen van 12 jaar en ouder

Informatie over het voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).

Voortgezet onderwijs in Sliedrecht

In Sliedrecht zijn scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs (pro). Voor onderwijs op havo- en vwo-niveau kunnen kinderen terecht in gemeenten in de buurt.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo): Griendencollege

Het bereidt leerlingen voor op allerlei soorten werk en beroepen. En op de mbo-opleidingen die daarbij horen. Op het vmbo krijg je daarom praktijklessen en zogenoemde beroepsgerichte programma’s. Daarnaast leer je ook theorievakken, zoals Engels, wiskunde en biologie.

In Sliedrecht kun je voor vmbo terecht op het Griendencollege. Het Griendencollege biedt verschillende leerwegen:    

  • Theoretische leerweg (vmbo-t)
  • Gemengde leerweg (vmbo-g)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)       
  • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

Elke leerling maakt samen met ouders en school een loopbaanplan. Als je je diploma hebt, kun je verder met een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4.

Praktijkonderwijs: De Sprong

In het praktijkonderwijs leer je door te doen. Het praktijkonderwijs koppelt theorie aan praktische opdrachten en stages.

In Sliedrecht kun je voor praktijkonderwijs terecht op De Sprong. De school begeleidt leerlingen naar  een mbo-opleiding of naar een (betaalde) baan of passende dagbesteding.