Leerlingenvervoer

Zit uw kind op een basisschool of een school voor speciaal onderwijs meer dan 6 kilometer van huis? Dan kunt u soms een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school.

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

  • de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs (basis en voorgezet) meer dan 6 kilometer van huis is;
  • de dichtstbijzijnde school voor (speciaal) basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis is.

Leerlingenvervoer digitaal aanvragen

Kies voor: nieuwe aanvraag.

Nodig voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u de volgende documenten nodig:

  • Een vervoersadvies als u aangepast vervoer aanvraagt. Dit is een verklaring van een (medisch) specialist of orthopedagoog. In het vervoersadvies staat waarom uw kind niet met eigen vervoer, fiets of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen.
  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs bezoekt.

U hoort binnen 8 weken meer over uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Stokker, leerlingenvervoer@stroomlijn.nl. Telefoonnummer: 088-5058555.