Activiteitensubsidie sport

Sportverenigingen zijn belangrijk voor goed en veilig sporten in Sliedrecht. Sportverenigingen kunnen daarom voor sportactiviteiten subsidie aanvragen bij de gemeente.

We kijken dan of uw vereniging bijdraagt aan de ambities uit de sportnota:

  • alle inwoners van Sliedrecht kunnen hun leven lang sporten en bewegen
  • sportverenigingen zijn toekomstbestendig en spelen een maatschappelijke rol
  • de sportinfrastructuur is functioneel, op orde en duurzaam

Voor de activiteitensubsidie sport gelden de volgende voorwaarden:

  • de sportactiviteiten richten zich op breedtesport, niet op topsport
  • de activiteiten zijn niet bedoeld om winst te maken (niet-commerciële basis)
  • de vereniging zorgt voor een veilige sportomgeving
  • de vereniging houdt zich aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen
  • de sportvereniging geeft aan wat ze doet bij betalingsachterstanden van jongeren
  • sportverenigingen met een eigen sportaccommodatie nemen als het kan duurzame maatregelen

U moet de aanvraag doen voor 1 juli van het jaar voordat de activiteiten beginnen.