Algemeen graf

Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar.
De uitgiftetermijn kan niet worden verlengd. Na 20 jaar wordt de grafbedekking verwijderd en worden de stoffelijke resten overgeplaatst naar een anoniem verzamelgraf op de begraafplaats.

In een algemeen graf worden 3 overledenen begraven die onbekenden van elkaar zijn.
De volgorde van binnenkomst bepaalt op welke begraaflaag de overledene begraven wordt.
Bij een algemeen graf is een belanghebbende gedurende de looptijd van 20 jaar het aanspreekpunt voor de gemeente. Een belanghebbende heeft geen zeggenschap over wie er in het graf begraven wordt. Bij een algemeen graf betaalt de belanghebbende ineens voor 20 jaar onderhoudsrecht.