Asverstrooiing op strooipad

Op de begraafplaats is onlangs een mooi natuurlijk pad aangelegd waar u op afspraak de as van een dierbare kunt verstrooien.
De mogelijkheid bestaat om tegen een vergoeding een naamplaatje voor 20 jaar op de gedenkzuil te plaatsen.

As kan ook worden verstrooid in of op een particulier graf waarvan u rechthebbende bent. 
Als u niet de rechthebbende bent, heeft u schriftelijke toestemming nodig van de rechthebbende van het particuliere graf.