Particulier keldergraf

Een keldergraf is ook een particulier graf, maar bij deze bijzondere vorm van begraven komt er geen zand in het graf. De overledene wordt in een schone, betonnen, wit geschilderde kelder geplaatst en het graf wordt afgesloten met een betonnen deksel.

Bij een keldergraf betaalt de rechthebbende de door ons vooraf geplaatste kelder en stichtingskosten. Particulieren keldergraven worden op volgorde toegewezen, u kunt geen plekje uitzoeken.

Een keldergraf wordt uitgegeven voor een periode van 30 jaar en biedt plaats aan 2 overledenen.
In een particulier keldergraf mogen, met toestemming van de rechthebbende, naast twee overledenen ook nog 2 asbussen geplaatst worden. De uitgiftetermijn kan na deze periode worden verlengd met 5- of 10 jaar.

Bij een keldergraf worden bij het ingaan van de uitgiftetermijn voor 30 jaar graf- en onderhoudsrecht in rekening gebracht. Een rechthebbende krijgt zeggenschap over de graflocatie en is hij of zij het aanspreekpunt voor de gemeente. Na de tenaamstelling van het graf ontvangt de rechthebbende een grafakte waarin het uitsluitend recht op de graflocatie is vastgelegd.

Een rechthebbende bepaalt wie er in het graf wordt begraven en ontvangt schriftelijk bericht wanneer het grafrecht verloopt, zodat hij of zij de keuze heeft om het graf- en onderhoudsrecht steeds opnieuw te verlengen.

Bij het overlijden van de rechthebbende hebben nabestaanden een half jaar de tijd om een andere rechthebbende aan te dragen, vaak is dit een familielid. Hij of zij krijgt dan zeggenschap over de graflocatie en ontvangt hier een bevestiging van. De nabestaanden kunnen uiteraard ook besluiten afstand te doen van de graflocatie. De grafbedekking wordt dan verwijderd, de locatie vervalt aan de gemeente Sliedrecht en het graf komt vrij voor heruitgifte ook als de uitgiftetermijn nog niet is verstreken.