Klimaatbestendig

Lees meer over hitte, droogte en wateroverlast en Operatie Steenbreek.

Hevige regenbuien met onderlopende straten. Of juist lange periodes van hitte en droogte. We zien steeds vaker extreem weer. Met een 'klimaatadaptatiestrategie' spelen we zo goed mogelijk in op de gevolgen van klimaatveranderingen.

Op deze kaart kunt u aangeven waar u gevolgen ervaart van water, hitte of droogte.

Het klimaat verandert. Dat heeft gevolgen, ook voor Sliedrecht. Door lange perioden van hitte nemen gezondheidsrisico's toe en slapen we slechter. Door droogte daalt de grondwaterstand, met het risico dat woningen verzakken en planten verdrogen. Door hevige buien kan water in de woning komen met gezondheidsrisico's en kans op ongedierte. Ook zijn wegen minder goed of zelfs niet begaanbaar. Lastig en soms zelfs gevaarlijk voor hulpdiensten, bussen en ander verkeer. Om problemen aan te pakken, brengt de gemeente Sliedrecht deze klimaateffecten in kaart. Studenten van de opleiding Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam assisteren ons hierbij.

Klimaateffecten in kaart

Met een 'klimaatstresstest' hebben we vorig jaar bekeken waar problemen kunnen ontstaan. Daarnaast hebben we gevraagd hoe inwoners de klimaateffecten en de gevolgen daarvan ervaren. Of ze problemen zien en waar dan. En wat ze vinden van een aantal mogelijke maatregelen. We gebruiken de uitkomsten van het onderzoek om een strategie te maken voor klimaatadaptatie. Een aanpak dus om zo goed mogelijk in te spelen op de klimaatveranderingen. Zodat de overlast van water, hitte en droogte in Sliedrecht zo klein mogelijk is. Nu en in de toekomst.

De enquête is inmiddels gesloten. U kunt nog wel op de interactieve kaart aangeven waar u gevolgen merkt van water, hitte en droogte.

Wat is er al gedaan?

De gemeente heeft de afgelopen jaren rioolbuizen vergroot en extra waterberging gegraven. Ook hebben we regenwater afgekoppeld van de riolering. Want door water op te vangen waar het valt en af te voeren naar bijvoorbeeld een groenstrook, voorkomen we wateroverlast elders. We zien ook dat sommige inwoners zelf de regenpijp afzagen, zodat het water de tuin in stroomt.

Operatie Steenbreek: samen Sliedrecht vergroenen en ontstenen

Daarnaast kunnen we door het vergroenen van de omgeving hittestress voorkomen. Een groene wijk warmt minder snel op dan een wijk met veel steen. Daarom maken we u graag enthousiast om uw eigen tuin te vergroenen en zoveel mogelijk stenen weg te halen. Dus wilt u iets doen voor een klimaatbestendige én fijne leefomgeving? Help dan mee met Operatie Steenbreek! We hebben regelmatig leuke acties om dit extra aantrekkelijk te maken.