Nieuwsberichten

  • De Omgevingswet is nu van kracht

    30 januari 2024

    De Omgevingswet is in werking. Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen voor een activiteit in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld voor een dakkapel, een uitbreiding van woning of bedrijfspand, het kappen van een boom: dat kan via het nieuwe Omgevingsloket.