De Omgevingswet is nu van kracht

De Omgevingswet is in werking. Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen voor een activiteit in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld voor een dakkapel, een uitbreiding van woning of bedrijfspand, het kappen van een boom: dat kan via het nieuwe Omgevingsloket.

Op 1 januari is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Hierdoor zijn de procedures voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, zoals voor ruimtelijke initiatieven, veranderd. Ook is de Wet kwaliteitsborging van start gegaan voor nieuwbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de bouw van woningen en kleine bedrijfspanden. Wat betekent dit voor bestaande en nieuwe aanvragen?

Lopende aanvragen

Aanvragen voor omgevingsvergunningen die vóór 1 januari 2024 zijn ingediend, worden nog volgens de oude regelgeving behandeld. De behandelingstermijn van 8 weken begint zodra alle noodzakelijke documenten aan de aanvraag zijn toegevoegd. Voor deze aanvragen wordt ook nog steeds het oude Omgevingsloket gebruikt (www.Omgevingsloket.nl).

Nieuwe aanvragen

Als u bezig bent met de voorbereiding van een nieuw plan, kunt u een aanvraag indienen voor een omgevingsplanactiviteit (OPA). Dat doet u via het nieuwe Omgevingsloket. Daar vindt u alle informatie over de geldende regels, niet alleen van de gemeente, maar ook van het rijk, de provincie en het waterschap. U kunt daar een vergunningencheck doen. Als uw aanvraag niet binnen het omgevingsplan past, kunt u een aanvraag doen voor een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA). Voordat u de aanvraag indient, willen we graag met u overleggen om te bepalen of het een OPA of BOPA is en welke voorbereidingen u moet treffen. Bijvoorbeeld, voor een BOPA-aanvraag moet ook een 'goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving' worden ingediend.

Participatie

De Omgevingswet benadrukt het belang om uw plannen te bespreken met partijen die belang kunnen hebben, zoals buurtbewoners en andere belanghebbenden in de omgeving van uw plan. Als initiatiefnemer bent u zelf verantwoordelijk voor deze participatie. Om u hierbij op weg te helpen, hebben we een stappenplan opgesteld dat u kunt gebruiken.

Wij denken graag met u mee

De gemeente staat open voor overleg en denkt graag met u mee over uw initiatief. Daarom is het belangrijk om te overleggen over de te volgen aanpak. Dit doen we graag met u aan de intaketafel. Samen kunnen we bekijken of en onder welke voorwaarden het initiatief gerealiseerd kan worden. Wilt u hier meer over weten of een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar gemeente@sliedrecht.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Omgevingswet kunt u terecht op de pagina Omgevingswet.