Nieuws Omgevingswet en Omgevingsvisie Sliedrecht

  • Invoering Omgevingswet

    1 januari 2024 wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en ook dat deze regels overzichtelijk en makkelijker te vinden zijn.

  • Omgevingsvisie: koers voor de toekomst

    Welke richting willen we op met Sliedrecht? Ambities volop! We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050 én we willen een nog mooiere omgeving. Maar de ruimte in Sliedrecht is beperkt. Daarom moeten we keuzes maken.