Omgevingsvisie: koers voor de toekomst

Welke richting willen we op met Sliedrecht? Ambities volop! We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050 én we willen een nog mooiere omgeving. Maar de ruimte in Sliedrecht is beperkt. Daarom moeten we keuzes maken.

Online enquête

De gemeente heeft met de kadernota een koers aangegeven. Maar hoe vullen we die in? We vroegen u in 2020 wat er mag veranderen aan Sliedrecht. En wat gelijk moet blijven. Meer dan 1400 mensen gaven hun mening via een online enquête. Een korte samenvatting van de resultaten.

Compacte stad

We bouwen meer woningen, dichter op elkaar, in bestaande woonwijken. Dat was een van de stellingen. Ruim driekwart van de mensen is het daar niet mee eens. Over hoge woontorens in het centrum is ruim 62% niet enthousiast. Het gebied rond het station ontwikkelen tot een knooppunt voor openbaar vervoer kan wel op instemming rekenen: bijna 65% is het hiermee eens.

Leven aan de rivier

Bijna 60% is het ermee eens dat bedrijven die niet per se aan het water hoeven te liggen, verhuizen naar een andere plek. Waar niet-watergebonden bedrijven zaten, kunnen we vervolgens tweederde deel woningen bouwen. En ruim 82% vindt wonen boven winkels of horeca in het centrum een goed idee.

Polderdorp

57% is het ermee eens om de polder te gebruiken voor woningen en duurzame energie. Vrijwel hetzelfde percentage ziet ook tussen de Betuwelijn en de A15 ruimte voor woningen, duurzame energie én kantoren. Bijna 80% is voor meer pleinen in het centrum, met een mix van horeca en winkels. Langs de rivier moeten meer mogelijkheden komen om bijvoorbeeld te fietsen, wandelen of recreëren, vindt 87%.

Tips en ideeën

Daarnaast hadden veel mensen allerlei tips en ideeën. Bijvoorbeeld voor een wandelroute in het groen, meer ruimte in de jachthaven en meer cafés en terrassen. Ook vindt men dat we de ligging aan de rivier beter kunnen benutten. En ook óver de rivier kunnen kijken. Laat zien hoe mooi Sliedrecht aan de rivier is! En: denk groot, maar blijf klein. Behoud het dorpsgezicht, houd het gezellig en knus.

Hoe verder?

We zijn blij met zoveel reacties! Samen met alle andere input geven ze een beeld van wat Sliedrecht belangrijk vindt in de Omgevingsvisie. We hebben alle reacties verwerkt tot een concept omgevingsvisie. U krijgt nu de gelegenheid hierop te reageren. U kunt een mail sturen aan omgevingsvisie@sliedrecht.nl of reageren op de stellingen die we de aankomende weken aan u voorleggen. Deze reacties verwerken wij weer tot een ontwerpvisie. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad  de Omgevingsvisie vast.