Beheer en onderhoud wegen, bruggen, riolering en openbare verlichting

De gemeente Sliedrecht is verantwoordelijk voor de inrichting van, het beheer van en onderhoud aan wegen, bruggen, riolering en de openbare verlichting.

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

  • de inzameling van afvalwater (beschermen van de volksgezondheid en milieu en voorkomen van wateroverlast)
  • het sneeuw- en ijzelvrij houden van de (belangrijkste) straten, fietspaden en voetpaden (meer informatie in het gladheidsbestrijdingsplan)
  • het schoonhouden van riolen, gemalen, straten en pleinen (zoals het verwijderen onkruid en zwerfvuil)
  • het verlichten van wegen en paden
  • coördinatie van werkzaamheden aan nutsleidingen
  • goede bebording en belijning op wegen

Wegwerkzaamheden

Het onderhoud aan wegen, bruggen, riolering en de openbare verlichting wordt zo milieuvriendelijk mogelijk gedaan. Zo wordt er geen chemische onkruidbestrijding toegepast en wordt aangehaakt bij een landelijke campagne ter vermindering van zwerfvuil.

Voor het onderhoud aan en het beheer van het riool betaalt u een rioolheffing. Ook voor het aansluiten van uw woning of bedrijf op het riool, kunt u bij de gemeente terecht.