Beheer en onderhoud openbare ruimte

De openbare ruimte is de ruimte die we samen hebben in Sliedrecht. Denk aan wegen en groen. Iedereen heeft er toegang tot. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

De gemeente Sliedrecht verzorgt het beheer en onderhoud van wegen, bruggen, groen, riolering en openbare verlichting. Denk aan het schoonhouden van straten en pleinen. Bijvoorbeeld door onkruid te verwijderen en zwerfafval op te ruimen. Ook houden we in de winter de (belangrijkste) straten, fietspaden en voetpaden vrij van sneeuw en ijzel. het schoonhouden van riolen, gemalen, straten en pleinen. En we zorgen onder andere voor de juiste verkeersborden en lijnen op de weg. We doen dit allemaal zo milieuvriendelijk mogelijk. We passen bijvoorbeeld  geen chemische onkruidbestrijding toe.

Wegwerkzaamheden